MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Olika pusselbitar som säger något om dig själv och andra

Behöver du förstå vad som gör att vissa människors frågor gör dig nipprig? Varför samarbetet ibland kärvar? Tapir erbjuder MBTI för både personalgrupper och ledningsgrupper.

Myers Briggs Type Indicator har över 50 års forskning på nacken och bygger på Carl Jungs teorier om psykologiska typer. Det är ett av världens mest använda personlighetstest. I första hand är MBTI en metod för självkännedom och personlig utveckling. Men MBTI är också väldigt bra för grupputveckling.

Rätt använt ökar MBTI gruppens förståelse för olikheter och hur gruppen kan använda varandras styrkor.

Lotta Green Dahlberg är certifierad användare av MBTI och har använt instrumentet i många år. Lotta har en genuin erfarenhet av hur en grupp på bästa sätt ska dra nytta av allas olika profiler.