LEGO® SERIOUS PLAY®

Vad är LEGO® SERIOUS PLAY®?

En metod för strategisk utveckling av organisationer och affärsverksamheter eller genuin teamutveckling.

Det är bra att använda LEGO® SERIOUS PLAY® när

 • det är viktigt att alla får bidra med sin kunskap eller åsikt.
 • det man jobbar kring är mångfacetterat och det finns ett behov av att se helheten, finna samband och hitta möjliga lösningar.
 • organisationen vill undersöka möjliga lösningar på ett problem och se effekterna av olika handlingsalternativ.

Idén kom till genom ett samarbete mellan Kjeld Kirk Kristiansen och två ledande IMD-professorer, Bart Victors (USA)och Johan Roos (SWE).

LEGO® SERIOUS PLAY® bygger på omfattande undersökningar av hur spel, lärande, kreativitet och det universella LEGO-språket kan bidra till ett helt nytt sätt att hantera utmaningar.

Metoden LEGO® SERIOUS PLAY® handlar om att utmana och bearbeta uppgifter och prövningar i ”realtid”. Det är en forskningsbaserad metodik som bygger på omfattande forskning från följande områden:

 • Affärsutveckling
 • Organisatorisk utveckling
 • Lärande.

LEGO® SERIOUS PLAY® är en innovativ, experimentell och erfarenhetsbaserad process som kan förbättra såväl de innovativa delarna av affärsutövandet som den dagliga verksamheten.

Metoden bygger på olika forskningsområden som visar att denna typ av hands-on, minds-on lärande, det vi kallar handens intelligens, ger en djupare och mer meningsfull förståelse av världen och dess möjligheter. LEGO® Seriuos Play® skapar reflektion som går djupare och skapar en effektivare och bredare dialog – för alla i organisationen.

LEGO® SERIOUS PLAY® är en innovativ, experimentell process, skapad för att stärka innovation samt affärs- och verksamhetsutveckling.

LEGO® SERIOUS PLAY® grundläggande värden inkluderar tron på mänsklig potential. Som ett verktyg för kommunikation och problemlösning är LSP också baserad på tron, att alla i en organisation kan bidra till befintliga eller framtida diskussioner, beslut, lösningar och resultat.

En workshop med LEGO® SERIOUS PLAY® kan vara allt från en dag till tre dagar lång. Tapir Utveckling kan bland annat erbjuda ditt företag, ledningsgrupp eller organisation en workshop kring

 • identitet – vem är vi? Hur når vi vår målgrupp? Hur vässar vi vår kommunikation?
 • strategi – Vilka skall våra strategier vara? Hur når vi dit? Hur kommunicerar vi dem?
 • verksamhetsplan, en konkret planering
 • teambuilding
 • brainstorming

Kraften i LEGO® SERIOUS PLAY® är fantastisk. Lätt att underskatta men är ett av de vassaste verktygen vi mött när det kommer till att få en grupp/organisation att prestera konkreta resultat.

Det finns inga begränsningar för vad som kan avhandlas med LEGO® SERIOUS PLAY®. För att ta reda på om det är rätt metod för din verksamhet så träffas vi först för att diskutera tema och tänkt tidsåtgång.

Så här har några av våra kunder sagt kring metoden

”Gav mer & tydligare bild av vårt gemensamma arbete än jag trodde var möjligt på så kort tid”

”Positivt för det fick ta tid och för att kreativiteten kom igång”

”Trött på ett skönt sätt. Trots lättsam inramning (LEGO!) handlar det om seriöst arbete, fokuserat, kreativt och med mycket tanke. Jättejobbigt, jättekul – men nu är jag jättetrött.”

Vill du höra vad några av våra kunder säger om att jobba med LEGO Serious Play? Följ länken https://youtu.be/aWHYUtIk3yI

Hör av dig direkt så berättar vi mer! Kontakta oss!