Handledning för individer eller grupper

Ibland är din situation på jobbet mer krävande än vanligt. Ibland måste du komma vidare men kan inte se hur det ska gå till. Som chef är du ibland ganska ensam med dina beslut. Då kan handledning vara en väg att gå. Vi hjälper dig att hitta svar på frågor, vända och vrida på perspektiven och försöker skapa mod att göra det som krävs. Hur handledningen ser ut beror helt på vem vi möter. Ingen handledning är den andra lik.

Vi handleder chefer, enskilda medarbetare men också grupper i många olika organisationer. En del träffar vi tre gånger, andra träffar vi regelbundet under ett helt år.

Har du tankar på handledning för dig själv eller har du en medarbetare som behöver det? Hör av dig så pratar vi om vad vi kan göra för dig och din organisation.