ADAD

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Du kan använda ADAD i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering. Arbetar du med de här frågorna för unga i åldrarna 14 – 21 år kan ADAD vara en metod för dig.

ADAD- intervjun innehåller nio livsområden där den unge besvarar ett antal frågor inom varje område för att sedan själv skatta sin oro och sitt hjälpbehov. Efter slutförd intervju skattar du som intervjuare den unges problemtyngd och gör sedan en återkoppling till den unge.

Tapirs utbildare i ADAD är Lotta Green Dahlberg, socionom. Lottas genuina erfarenhet av socialt arbete och hur ADAD används i vardagen ger en kvalitetsdimension på utbildningen som är unik. Hon har lång erfarenhet av att själv använda verktyget i sitt arbete som socionom. Lotta har utbildat åtskilliga nya användare och kursupplägget ger deltagarna en god grund att stå på när de själva ska använda verktyget.

Socialstyrelsen rekommenderar att man använder ADAD vid utredning. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

VÅRA UTBILDNINGAR 

Vi ger utbildning i antingen på plats för din organisation eller när vi har tillräckligt många intresseanmälningar för att starta en öppen kurs. Gör din förfrågan här eller ring till Lotta på telefon 0721 613 617 för mer information.

LGrundläggande ADAD-utbildning

Utbildningen omfattar tre heldagar och är förläggs antingen på plats hos dig eller i Lund/Malmö. Anmäl dig här.

Anmälan är bindande. Kostnad 6500  kronor exklusive moms. I priset ingår allt utbildningsmaterial samt fika och lunch under kursdagarna.

ADAD-utbildning för ASI-vana, ges vid efterfrågan

För dig som är utbildad i ASI och använder det regelbundet i ditt arbete erbjuder Tapir en anpassad utbildning i ADAD.

Utbildningen är 1 dag plus en ½ dags uppföljning. Gör din intresseförfrågan här, eller ring till Lotta på telefon 0721 613 617

Kostnad 4000 kronor exklusive moms. I priset ingår allt utbildningsmaterial, fika båda dagarna och lunch under heldagen.