360 Ledarutveckling

LEDARSKAP 360
Utveckla ditt ledarskap – med dig och dina erfarenheter i centrum

Tapirs Ledarskap 360 tar utgångspunkt i just dina förutsättningar! Vår ledarskapsutveckling som utgår från de erfarenheter du bär med dig, dina drivkrafter och dina förmågor i ditt arbete. Ledarskap 360 ger dig en ökad insikt om dig själv och därmed hur du fungerar i ditt ledarskap och hur du kan utveckla detta.

Genom frågor till dina medarbetare, kollegor och chefer tar vi fram ett underlag för att analysera ditt ledarskap. Vi går på djupet med dina individuella ledarbeteenden. Många ledarutvecklingsmodeller utgår från en viss form som man ska använda som ledare. Vi utgår från dig. Du får möjlighet att definiera dina styrkor såväl som svagheter och lära dig hur du kan använda dessa i ditt ledarskap. Du behöver ingen tidigare ledarskapsutbildning.

 

Metoden för vår 360 ledarskapsutveckling är utformad av psykologer och baserad på Gary Yukls teorier om ledarskap. Utgångspunkten är att ledarskap är en process som innebär att människor utövar en avsiktlig påverkan på andra – för att guida, strukturera samt för att gynna aktiviteter och förhållanden i gruppen.

Titta gärna på vår korta info-film om Tapirs 360-verktyg

Hur 

Med hjälp av medarbetare, kollegor och din chef görs ett förarbete på hemmaplan. Under ett två-dagars internat genomlyser vi ditt ledarskap och jobbar med ledarskapets olika sidor. Efter tre månader har vi en uppföljningsdag där vi analyserar vilken effekt ledarskapsutbildningen gett och hur det gått med det du övat på.

För ledningsgrupper. Intresseanmälan kan du göra här.

Vi tar även emot intresseanmälan från dig som vill gå men inte har möjlighet att göra det genom en ledningsgrupp. Så snart vi har fyra deltagare genomför vi en 360.

Ledarskap 360 – fördjupning

Tapir erbjuder också längre utvecklingsprojekt för ledningsgrupper där utvecklingsprogrammet löper över ett år och startpunkten är 360 grader. Utifrån det som framkommer bygger vi sedan ett unikt program för just er grupp och era behov.