Berättelsen om Tapir

Hur en kommunövergripande webbenkät och en tapir vid namn Sune sammanförde två personer. Och skapade en strålande kompetent mix inom utveckling och processledning.

För ganska längesedan jobbade vi båda inom Lunds kommun. Ibland skickades vi på olika uppdrag för att representera våra olika förvaltningar. När vi hamnade i den kommunövergripande webenkätgruppen korsades vår vägar för första gången. Där upptäckte vi att det fanns en till av samma sort. En person som var nyfiken, klurig och engagerad.

Vi, Lotta Green Dahlberg och Mija Toftner, har många års erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor. Vi har jobbat som processtöd, chef på olika nivåer, utvecklingssamordnare, projektledare – allt med tydligt fokus på utveckling och processer. Vid sidan av våra arbeten har vi också drivit varsin firma där Lotta främst sysslat med ledarutveckling och Mija främst med olika processer kring ungdomars delaktighet. I backspegeln är det tydligt att det är processer, kreativa mötesformer och involvering av medarbetare och medborgare som varit våra drivkrafter.

Vi är båda fenor på att facilitera möten och processer, det kan vara från ett möte på ett par timmar till processer som är ett år långa. Vi kan åtskilliga metoder såsom Open space, Framtidsverkstad, World café och många fler. Vi använder vår kompetens till att skräddarsy din process, för bästa resultat.

Men Sune då? Var kommer han in?

Vi träffade Sune – som är misstänk lik en bygelhäst, på Fridhems folkhögskola. Vi gick en sommarkurs i processledning och då började våra tankar om att driva företag tillsammans ta form. Sune stod i receptionen på Fridhem. Då vi råkar kunna tapiriska så förstod vi att Sune var en lycklig tapir, men kände sig lite trött på sin diet som bestod av biljardbollar och att han närde en önskan om att få se världen. Vi hoppas att kunna uppfylla hans önskningar – annan mat och ett nytt ställe att stå på. Den dagen vi har ett tillräckligt stort kontor ska ha få plats hos oss.

Och det blev helt självklart att vår tapir skulle ge namn åt det som idag är Tapir Utveckling. Ett företag som leder processer med en stor dos fantasi, kreativitet och gedigen kunskap. Kan vi få en tapir att leva, då kan vi få ett helt företag att förändras!