Om Tapir

Tapir utveckling består av Lotta Green Dahlberg och Mija Toftner, två utvecklings- och förändringsnyfikna personer med gedigen erfarenhet av ledarskap och arbete inom offentlig sektor. Möten med människor är något av det roligaste vi vet! När vi får skapa kreativa processer och se grupper utvecklas trivs vi som bäst!

 

Lotta Green Dahlberg är socionom med bred erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete. Mija Toftner är sociolog och har arbetat främst inom kultur och fritidssektorn som utvecklingsstrateg och chef. Innan vi startade Tapir utveckling jobbade Lotta som utvecklingsledare på socialförvaltningen i Lunds kommun och Mija var förvaltningschef för kultur och fritid i Älmhults kommun.