Om MBTI

 

Den här gången dröjde ovanligt länge innan invändningarna infann sig. Men de kom till sist. Som alltid.

– Jag vill inte vara i en box.

– Det här är som ett horoskop i Kvällsposten.

– Jag är lite av varje.

 

Mitt svar är detsamma varje gång. Det är inte viktigt för mig att du hamnar i en ruta och får dina fyra bokstäver. Det är viktigt för mig att du förstår vad bokstäverna står för och vilka effekter det får för människors sätt att kommunicera, ta beslut och så vidare.

Jag pratar om MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, en av världens mest använda personlighetstest.

När jag jobbar med grupper och MBTI så finns alltid de som inte vill bli kategoriserade och jag tänker att det är inte så viktigt. För enligt mitt sätt att se det är storheten i MBTI att grupper kan börja prata om att de är olika. Och att de kan prata på ett värderingsfritt sätt. Kollegor som är varandras motsatser när det gäller planering får syn på hur den andra fungerar och börjar prata om det. Jag får uppleva när den som inte är så intresserad av vad jag döpt till ”bull- och gull” säger –jag är inte så mycket för traditioner och adventsstakar. Men det är okej att ni andra sysslar med det, fast jag vill helst slippa.

Storheten med MBTI finns också i att jag kan synliggöra för grupper varför kommunikationen ibland fungerar dåligt. De olika individerna vill ha information på olika sätt, från olika håll och vid olika tidpunkter.

Det viktiga i min värld är inte om du är ENFP eller INTJ, utan om du förstår vad bokstäverna står för och hur du kan tänka om både dig själv och andra.

Så lämnar många personer mina gruppdagar kring MBTI utan en profil? Jag skulle vilja säga att i stort sett ingen går hem utan. Framför allt lämnar deltagarna dagarna med större förståelse för andra och ofta med en eller annan aha-upplevelse kring sig själv. Då är jag nöjd och MBTI har kommit till sin rätt.

 

Lotta – ENTJ