Att öva

När cellisten Pablo Casals, blir tillfrågad om varför han fortfarande övar vid 90 års ålder svarar han Jag känner att jag fortfarande gör framsteg. Vi på Tapir tror mycket på övandets kraft. Att alla behöver öva.

När vi jobbar med vårt 360 instrument och har varit på internat åker ledarna hem med olika saker att öva på. De vet hur och vid vilka tillfällen de ska öva. Vi har i två dagar vänt och vridit på deras ledarskap och reflekterat en massa. Vi har gått igenom deltagarnas både starka men också svaga sidor. Hur kan det vara att en av dina medarbetare tycker att du bra på att ge konstruktiv kritik, medan den andra inte tycker det? Det blir samtal om vad som finns att utveckla och vad du behöver öva på. När vi sedan träffar ledarna igen får vi många härliga berättelser om vad övandet lett till. Det är konkreta berättelser om bättre ledarskap, tryggare arbetsgrupper och önskan om att fortsätta öva. De som har övat ser att det hjälper deras ledarskap!

När vi handleder ledare enskilt har vi alltid ett övningsfokus. Vi vill få ledaren att fundera på vad den behöver bli bättre på. Hur har andra ledare löst ett likande problem? Hur kan du öva? Hur kan jag stötta dig i det? Vad kommer att hjälpa dig?

I grupper uppmuntrar vi deltagarna att både observera och ge varandra feedback i konkreta situationer i vardagen. Att säga till varandra – det här har du börjat bli bättre på, men det här behöver du öva mer på.

Vad övar vi Tapirer på? Många olika saker förstås! Mija övar ständigt på att lyssna och Lotta på att vara närvarande i stunden och ha fokus. Vi säger som Pablo Casals – vi gör framsteg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *