Vi på Tapir skapar utveckling för individer och grupper på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Det vi gör tillsammans med dig ger resultat! Med metoder kombinerade i kreativa processer och stöd i forskningen, hjälper vi dig att sätta mål och att nå dem. Det ska vara roligt och lätt att jobba med det som kan vara svårt. Vi håller i handledning, facilitering, workshops, och processledning. Vilken metod som är bäst för just dig vet vi när du berättat om vad ni vill uppnå. Vi skräddarsyr vår process med lyhördhet till dig och din organisation. Vårt mål är din utveckling. Och när du är i mål har vi lyckats.

Senaste nyheterna