LEGO® SERIOUS PLAY®

Det här är vårt senaste tillskott av smarta metoder. Kraften i LEGO® SERIOUS PLAY® är fantastisk. Lätt att underskatta men är ett av de vassaste verktygen vi mött när det kommer till att få en grupp/organisation att prestera konkreta resultat.

Metoden utarbetades för femton år sedan av själva företaget LEGO®. Sedan dess har metoden spritt sig över världen.  Metoden är väl beprövad och beforskad. LEGO® SERIOUS PLAY® bygger på flera områden inom psykologi och beteendevetenskap. Från och med den 1:a januari 2018 har metoden en egen professur i Cambridge.

Det är bra att använda LEGO® SERIOUS PLAY® när

  • det är viktigt att alla får bidra med sin kunskap eller åsikt.
  • det man jobbar kring är mångfacetterat och det finns ett behov av att se helheten, finna samband och hitta möjliga lösningar.
  • organisationen vill undersöka möjliga lösningar på ett problem och se effekterna av olika handlingsalternativ.

En workshop med LEGO® SERIOUS PLAY® kan vara allt från en dag till tre dagar lång. Tapir Utveckling kan bland annat erbjuda ditt företag, ledningsgrupp eller organisation en workshop kring

  • identitet – vem är vi? Hur når vi vår målgrupp? Hur vässar vi vår kommunikation?
  • strategi – Vilka skall våra strategier vara? Hur når vi dit? Hur kommunicerar vi dem?
  • verksamhetsplan, en konkret planering
  • teambuilding
  • brainstorming

Det finns inga begränsningar för vad som kan avhandlas med LEGO® SERIOUS PLAY®. För att ta reda på om det är rätt metod för din verksamhet så träffas vi först för att diskutera tema och tänkt tidsåtgång.

Så här har några av våra kunder sagt kring metoden

”Gav mer & tydligare bild av vårt gemensamma arbete än jag trodde var möjligt på så kort tid”

”Positivt för det fick ta tid och för att kreativiteten kom igång”

”Trött på ett skönt sätt. Trots lättsam inramning (LEGO!) handlar det om seriöst arbete, fokuserat, kreativt och med mycket tanke. Jättejobbigt, jättekul – men nu är jag jättetrött.”

Vill du läsa mer om det? Följ länken  https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method

Hör av dig direkt så berättar vi mer! Kontakta oss!